ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

 Πρόεδρος Βακαλόπουλος Φραγκίσκος 
 Αντιπρόεδρος Τζιώρας Αλκιβιάδης 
 Γεν. Γραμματέας Κλαμαργιάς Χρήστος 
 Ταμίας Μεγρέμης Δημήτρης 
 Είδ. Γραμματέας Ιακωβίδου Χριστίνα
 Μέλος Βαλοδήμου Αικατερίνη
 Μέλος Παπαδοπούλου Ιωάννα