ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

 Πρόεδρος Μεγρέμης Δημήτρης   
 Γραμματέας Ιακωβίδου Χριστίνα
 Ταμίας Παπαδοπούλου Ιωάννα
 Μέλος Αλεξιάδου Ζωή
 Μέλος Γιουβανούση Ελισάβετ